Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 140/70-14 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX

Vỏ xe Pirelli 140/70-14 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX.

Vỏ pirelli 14070-14 angel scooter - 1
Vỏ Pirelli 140/70-14 Angel Scooter

Vỏ pirelli 14070-14 angel scooter - 2
Vỏ Pirelli 140/70-14 lên xe NVX

 

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 140/70-14 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 140/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX.

Vỏ pirelli 14070-14 angel scooter - 1
Vỏ Pirelli 140/70-14 Angel Scooter

Vỏ pirelli 14070-14 angel scooter - 2
Vỏ Pirelli 140/70-14 lên xe NVX