Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 120/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Raider Fi và Winner 150.

Vỏ xe Pirelli 120/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Raider Fi và Winner 150.

 

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 120/70-17 gai Angel City.

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 2
Vỏ Pirelli 120/70-17 khi gắn lên xe Honda Winner 150

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 3
Lên bánh sau Winner tại Shop2banh

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 4
Vỏ Pirelli 120/70-17 lên bánh sau Exciter 150

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 120/70-17 Angel City, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/70-17 gắn được cho bánh sau Exciter 150, Raider Fi và Winner 150.

 

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 1
Vỏ Pirelli 120/70-17 gai Angel City.

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 2
Vỏ Pirelli 120/70-17 khi gắn lên xe Honda Winner 150

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 3
Lên bánh sau Winner tại Shop2banh

Vỏ pirelli 12070-17 angel city - 4
Vỏ Pirelli 120/70-17 lên bánh sau Exciter 150