Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 130/70-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 300i…

Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 130/70-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 300i…

Vỏ pirelli 13070-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 13070-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter gắn Sh300i
 

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 130/70-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 300i…

Vỏ pirelli 13070-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 13070-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 130/70-16 Angel Scooter gắn Sh300i