Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 110/70-16 gắn được cho bánh trước xe Honda SH 300i…

Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 110/70-16 gắn được cho bánh trước xe Honda SH 300i…

Vỏ pirelli 11070-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 11070-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter gắn xe SH300i

 

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 110/70-16 gắn được cho bánh trước xe Honda SH 300i…

Vỏ pirelli 11070-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 11070-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 110/70-16 Angel Scooter gắn xe SH300i