Liên hệ

Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/80-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 125/150…

Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/80-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 125/150…

Vỏ pirelli 12080-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 12080-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter lên bánh sau của SHVN

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 120/80-16 gắn được cho bánh sau xe Honda SH 125/150…

Vỏ pirelli 12080-16 angel scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter

Vỏ pirelli 12080-16 angel scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 120/80-16 Angel Scooter lên bánh sau của SHVN