Liên hệ

Lọc gió Uma chính hãng dành cho Vario, Click, AB125…phụ tùng thay thế chuẩn cho lọc gió zin nguyên bản. Lọc gió Uma dạng mút giúp lọc gió sạch hơn dạng lọc giấy của Zin, thời gian sử dụng lâu hơn và có thể thổi bụi vệ sinh lại, khuyến cáo thay thế khi đi thời gian lâu quá dơ, không nên rửa, giặt.
Lọc gió Uma là hàng chính hãng Uma Racing gắn vừa khít AB125, Vario, Click…

Lọc gió Uma chính hãng dành cho Vario, Click, AB125…phụ tùng thay thế chuẩn cho lọc gió zin nguyên bản. Lọc gió Uma dạng mút giúp lọc gió sạch hơn dạng lọc giấy của Zin, thời gian sử dụng lâu hơn và có thể thổi bụi vệ sinh lại, khuyến cáo thay thế khi đi thời gian lâu quá dơ, không nên rửa, giặt.
Lọc gió Uma Racing là hàng chính hãng Uma Racing gắn vừa khít AB125, Vario, Click…

Lọc gió uma chính hãng dành cho vario click air blade 125 - 1
Lọc gió Uma Racing chính hãng dành cho Vario, Click, AB125

Mô tả

Lọc gió Uma chính hãng dành cho Vario, Click, AB125…phụ tùng thay thế chuẩn cho lọc gió zin nguyên bản. Lọc gió Uma dạng mút giúp lọc gió sạch hơn dạng lọc giấy của Zin, thời gian sử dụng lâu hơn và có thể thổi bụi vệ sinh lại, khuyến cáo thay thế khi đi thời gian lâu quá dơ, không nên rửa, giặt.
Lọc gió Uma Racing là hàng chính hãng Uma Racing gắn vừa khít AB125, Vario, Click…

Lọc gió uma chính hãng dành cho vario click air blade 125 - 1
Lọc gió Uma Racing chính hãng dành cho Vario, Click, AB125