350.000 

Mặt nạ Click Thái (chính hãng) cho Vario 2018, mặt nạ không có cái pat gắn biển số trước, giúp cho xe Vario nhìn gọn, đẹp hơn.
mặt nạ Click Thái là hàng chính hãng từ Honda Thái Lan

Mặt nạ Click Thái (chính hãng) cho Vario 2018, mặt nạ không có cái pat gắn biển số trước, giúp cho xe Vario nhìn gọn, đẹp hơn.

Mặt nạ Vario không có Pat là hàng chính hãng từ Honda Thái Lan
 

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 1
Mặt nạ Click Thái Chính hãng

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 2
Mặt nạ CLick Thái so với mặt nạ zin của Vario 2018, không có pat bắt biển số nhìn gọn hơn hẳn

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 3
Mặt nạ Click Thái khi gắn lên xe Vario 2018

Mô tả

Mặt nạ Click Thái (chính hãng) cho Vario 2018, mặt nạ không có cái pat gắn biển số trước, giúp cho xe Vario nhìn gọn, đẹp hơn.

Mặt nạ Vario không có Pat là hàng chính hãng từ Honda Thái Lan
 

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 1
Mặt nạ Click Thái Chính hãng

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 2
Mặt nạ CLick Thái so với mặt nạ zin của Vario 2018, không có pat bắt biển số nhìn gọn hơn hẳn

Mặt nạ click thái chính hãng cho vario 2018 - 3
Mặt nạ Click Thái khi gắn lên xe Vario 2018