360.000 

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Exciter 150, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Exciter 150, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho exciter 150 - 1
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khối
Mô tả

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Exciter 150, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho exciter 150 - 1
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khối