360.000 

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Winner150, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Sonic, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho winner 150 - 1
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khốiPát tăng sên nhôm nguyên khối cho winner 150 - 2
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khối lên SonicPát tăng sên nhôm CNC nguyên khối lên Winner

Mô tả

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho Sonic, với chất lượng nhôm tốt nên khá cứng cáp, bề mặt được CNC nhiều vạch giúp người sử dụng dễ dàng canh chỉnh sên.

Pát tăng sên nhôm nguyên khối cho winner 150 - 1
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khốiPát tăng sên nhôm nguyên khối cho winner 150 - 2
Pát tăng sên nhôm CNC nguyên khối lên SonicPát tăng sên nhôm CNC nguyên khối lên Winner