8.500.000 

Phuộc Ohlins Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 loxo có núm rebound tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho việc tải nặng nhẹ trên mọi cung đường.
Thương hiệu Ohlins là thương hiệu phuộc nổi tiếng nhất thế giới chuyện sản xuất phuộc dành cho tất cả các dòng xe máy từ PKL đến PKN.
Phuộc Ohlins cho Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 lò xo được bảo hành chính hãng 2 năm.
Phuộc Ohlins HO 545 (chính hãng) 2 lò xo cho Vario, Click và có thể gắn trên nhiều dòng xe 1 phuộc khác.

Phuộc Ohlins là thương hiệu phuộc nổi tiếng nhất thế giới chuyện sản xuất phuộc dành cho tất cả các dòng xe máy từ PKL đến PKN. 
Phuộc Ohlins Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 loxo có núm rebound tăng chỉnh độ nhún, điều chỉnh nhanh chóng 2 tính năng đi 1 mình hoặc 2 người chỉ cần xoay núm điều chỉnh trên bình gas (S: soft; H: hard).

Phuộc Ohlins chính hãng dành cho xe Vario, Click giúp xe bạn hoàn toàn kiểm soát độ nhún và độ nẩy của phuộc Ohlin. Khi chạy qua các gờ cao, xe nẩy lên và được ghì lại rất êm như xe đang nhún trên 1 lớp chân không, còn khi tăng tốc, phuộc Ohlins real nhún rất nhạy, mượt êm giúp xe vận hành ổn định khi đi ở tốc độ cao.

Phuộc Ohlins cho Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 lò xo được bảo hành chính hãng 2 năm.
Phuộc Ohlins HO 545 chính hãng 2 lò xo dành cho xe Vario, Click và có thể gắn trên nhiều dòng xe 1 phuộc khác.

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 1
Phuộc Ohlins chính hãng dành cho Vario, Click 

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 2
Phuộc Ohlins chính hãng cho Click, Vario với 2 lò xo

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 3
Phuộc Ohlins HO 545 chính hãng gắn lên xe Vario

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 4
Phuộc Ohlins real chính hãng gắn lên xe Click 

Clip Review Phuộc Ohlins chính hãng gắn lên xe Vario 2019

Mô tả

Phuộc Ohlins là thương hiệu phuộc nổi tiếng nhất thế giới chuyện sản xuất phuộc dành cho tất cả các dòng xe máy từ PKL đến PKN. 
Phuộc Ohlins Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 loxo có núm rebound tăng chỉnh độ nhún, điều chỉnh nhanh chóng 2 tính năng đi 1 mình hoặc 2 người chỉ cần xoay núm điều chỉnh trên bình gas (S: soft; H: hard).

Phuộc Ohlins chính hãng dành cho xe Vario, Click giúp xe bạn hoàn toàn kiểm soát độ nhún và độ nẩy của phuộc Ohlin. Khi chạy qua các gờ cao, xe nẩy lên và được ghì lại rất êm như xe đang nhún trên 1 lớp chân không, còn khi tăng tốc, phuộc Ohlins real nhún rất nhạy, mượt êm giúp xe vận hành ổn định khi đi ở tốc độ cao.

Phuộc Ohlins cho Vario, Click chính hãng (HO 545) 2 lò xo được bảo hành chính hãng 2 năm.
Phuộc Ohlins HO 545 chính hãng 2 lò xo dành cho xe Vario, Click và có thể gắn trên nhiều dòng xe 1 phuộc khác.

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 1
Phuộc Ohlins chính hãng dành cho Vario, Click 

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 2
Phuộc Ohlins chính hãng cho Click, Vario với 2 lò xo

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 3
Phuộc Ohlins HO 545 chính hãng gắn lên xe Vario

Phuộc ohlins vario click chính hãng ho 545 2 loxo - 4
Phuộc Ohlins real chính hãng gắn lên xe Click 

Clip Review Phuộc Ohlins chính hãng gắn lên xe Vario 2019