Phuộc RCB C Series (chính hãng) cho Sirius, Jupiter, Taurus

– Phuộc RCB C Series thiết kế vô cùng sắc xảo, loxo phuộc to, chắc chắn.
– Hàng chính hãng Racing Boy bảo hành 12 tháng.
– Phuộc RCB C Series gắn được cho Sirius, Jupiter, Taurus….