Phuộc RCB C Series (chính hãng) cho Wave, Dream, Future, Axelo

– Phuộc RCB C Series thiết kế vô cùng sắc xảo, loxo phuộc to, chắc chắn.
– Hàng chính hãng Racing Boy bảo hành 12 tháng.
– Phuộc RCB C Series gắn được cho Wave, Dream, Future, Axelo….