2.700.000 

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng mẫu mới nhất dành cho Exciter 150 có bình dầu rất đẹp
Phuộc RCB DB-2 Series cho Exciter 150 có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường và đồng thời trên bình dầu cũng có nút tăng chỉnh độ đàn hồi lại của phuộc, tạo cảm giác khá êm ái.
Phuộc RacingBoy được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng dành cho Exciter 150 có bình dầu rất đẹp, vừa là phụ tùng thay thế, vừa là món đồ chơi trang trí cực hot.
Phuộc RCB DB Series cho Exciter 150 có nút tăng chỉnh độ nhún trên phuộc và độ dàn hồi trên bình dầu, phù hợp cho mọi cung đường, khắc phục tình trạng sàn xe khi tải nặng hoặc qua đường xấu.
Phuộc Exciter 150 RacingBoy được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 1
Phuộc RCB bình dầu 2017 cho Exciter

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 2
Phuộc RCB bình dầu gắn lên Exciter 150

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 3

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 4
Phuộc RCB DB-2 Line chính hãng gắn lên Exciter

Mô tả

Phuộc RCB Db-2 Line chính hãng dành cho Exciter 150 có bình dầu rất đẹp, vừa là phụ tùng thay thế, vừa là món đồ chơi trang trí cực hot.
Phuộc RCB DB Series cho Exciter 150 có nút tăng chỉnh độ nhún trên phuộc và độ dàn hồi trên bình dầu, phù hợp cho mọi cung đường, khắc phục tình trạng sàn xe khi tải nặng hoặc qua đường xấu.
Phuộc Exciter 150 RacingBoy được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 1
Phuộc RCB bình dầu 2017 cho Exciter

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 2
Phuộc RCB bình dầu gắn lên Exciter 150

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 3

Phuộc rcb db-2 line chính hãng bình dầu 2017 cho exciter 150 - 4
Phuộc RCB DB-2 Line chính hãng gắn lên Exciter