Liên hệ

Phuộc RCB DB-2 chính hãng bình dầu loại cao cấp cho Exciter 150, với thiết kế vàng rất đẹp, các chi tiết làm khá tinh tế, phuộc có nút tăng chỉnh độ nhún nằm bên ngoài dễ dàng canh chỉnh khi vận hành phù hợp cho mọi cung đường.
Phuộc RacingBoy Exciter 150 được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Phuộc RCB DB-2 chính hãng bình dầu loại cao cấp cho Exciter 150, với thiết kế vàng rất đẹp, các chi tiết làm khá tinh tế, phuộc có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường.

Phuộc RacingBoy bình dầu Exciter 150 được bảo hành chính hãng 12 tháng.
 

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 1
Phuộc RCB chính hãng loại cao cấp cho Exciter

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 2
Phuộc RCB bình dầu gắn lên Exciter 150

 

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 3
Phuộc Exciter 150 Racingboy bình dầu DB-2

Mô tả

Phuộc RCB DB-2 chính hãng bình dầu loại cao cấp cho Exciter 150, với thiết kế vàng rất đẹp, các chi tiết làm khá tinh tế, phuộc có nút tăng chỉnh độ nhún, phù hợp cho mọi cung đường.

Phuộc RacingBoy bình dầu Exciter 150 được bảo hành chính hãng 12 tháng.
 

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 1
Phuộc RCB chính hãng loại cao cấp cho Exciter

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 2
Phuộc RCB bình dầu gắn lên Exciter 150

 

Phuộc rcb chính hãng db-2 bình dầu cao cấp cho exciter 150 - 3
Phuộc Exciter 150 Racingboy bình dầu DB-2