Liên hệ

Pô Leovince Corsa Carbon, hàng chính hãng của thương hiệu Leovince, tiếng kêu trầm ấm, uy lực, mẫu mã đẹp, bắt mắt khi gắn lên xe.
Pô Leovince Corsa Carbon với thân pô làm bằng Carbon siêu bền, chống nóng khi vận hành xa.
Pô Leovince Corsa Carbon có full bộ cổ pát gắn cho xe Exciter

Pô Leovince Corsa Carbon, hàng chính hãng của thương hiệu Leovince, tiếng kêu trầm ấm, uy lực, mẫu mã đẹp, bắt mắt khi gắn lên xe.
Pô Leo vince Corsa Carbon với thân pô làm bằng Carbon siêu bền, chống nóng khi vận hành xa.
Pô Leovince Corsa Carbon có full bộ cổ pát gắn cho xe Exciter và có thể chế cổ gắn nhiều loại xe khác.

 

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 1
Pô Leovince Corsa Carbon khi lên xe Exciter 150 – Pô Exciter 150

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 2
Pô Leovince Corsa Carbon cho Raider 150 – Pô Raider 150

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 3
Pô Leovince Corsa Carbon gắn lên Honda Winner – Pô Winner 150

Mô tả

Pô Leovince Corsa Carbon, hàng chính hãng của thương hiệu Leovince, tiếng kêu trầm ấm, uy lực, mẫu mã đẹp, bắt mắt khi gắn lên xe.
Pô Leo vince Corsa Carbon với thân pô làm bằng Carbon siêu bền, chống nóng khi vận hành xa.
Pô Leovince Corsa Carbon có full bộ cổ pát gắn cho xe Exciter và có thể chế cổ gắn nhiều loại xe khác.

 

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 1
Pô Leovince Corsa Carbon khi lên xe Exciter 150 – Pô Exciter 150

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 2
Pô Leovince Corsa Carbon cho Raider 150 – Pô Raider 150

Pô leovince corsa carbon chính hãng - 3
Pô Leovince Corsa Carbon gắn lên Honda Winner – Pô Winner 150