895.000 

Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F không ruột dành cho các loại xe Moto Classic như: Brixton, Cafe Race, Tracker… vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đảm bảo cho xe bám đường rất tốt.
Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F chính hãng Dunlop, made in Indonesia.

Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F không ruột dành cho các loại xe Moto Classic như: Brixton, Cafe Race, Tracker… vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đảm bảo cho xe bám đường rất tốt.
Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F chính hãng Dunlop, made in Indonesia.

Vỏ dunlop 10090-18 d404f - 1
Vỏ Dunlop 100/90-18 D404F

Mô tả

Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F không ruột dành cho các loại xe Moto Classic như: Brixton, Cafe Race, Tracker… vỏ Dunlop là thương hiệu nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, đảm bảo cho xe bám đường rất tốt.
Vỏ xe Dunlop 100/90-18 D404F chính hãng Dunlop, made in Indonesia.

Vỏ dunlop 10090-18 d404f - 1
Vỏ Dunlop 100/90-18 D404F