1.050.000 

Metzeler 110/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.
METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Metzeler 110/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter, Raider…

Vỏ Metzeler 110/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.
METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Vỏ xe Metzeler 110/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter, Raider…

 

Vỏ metzeler 11070-17 - 1
Vỏ Metzeler 110/70-17

Vỏ metzeler 11070-17 - 2
Vỏ Metzeler 110/70-17 gắn lên xe Winner

Mô tả

Vỏ Metzeler 110/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.
METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Vỏ xe Metzeler 110/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter, Raider…

 

Vỏ metzeler 11070-17 - 1
Vỏ Metzeler 110/70-17

Vỏ metzeler 11070-17 - 2
Vỏ Metzeler 110/70-17 gắn lên xe Winner