1.550.000 

Bộ ốc nồi Titan cho Winner full gồm 24 con gắn vừa khít cho Winner, ốc Titan GR5 màu xanh Titan rất đẹp, chắn chắn, ngoài việc thay thế các ốc cũ, sét, hư thì bộ ốc titan Winner còn có tính thẩm mỹ rất đẹp khi gắn lên xe.

Bộ ốc nồi Titan cho Winner full gồm 24 con gắn vừa khít cho Winner, ốc Titan GR5 màu xanh Titan rất đẹp, chắn chắn, ngoài việc thay thế các ốc cũ, sét, hư thì bộ ốc titan winner 150, Winner X còn có tính thẩm mỹ rất đẹp khi gắn lên xe.

Bộ ốc nồi titan cho winner - 1
Bộ ốc titan lốc nồi cho Winner

Mô tả

Bộ ốc nồi Titan cho Winner full gồm 24 con gắn vừa khít cho Winner, ốc Titan GR5 màu xanh Titan rất đẹp, chắn chắn, ngoài việc thay thế các ốc cũ, sét, hư thì bộ ốc titan winner 150, Winner X còn có tính thẩm mỹ rất đẹp khi gắn lên xe.

Bộ ốc nồi titan cho winner - 1
Bộ ốc titan lốc nồi cho Winner