1.180.000 

Metzeler 120/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.
METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Metzeler 120/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter 150, Raider, FZ….

Vỏ Metzeler 120/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.

METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Vỏ xe Metzeler 120/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter 150, Raider, FZ….
 

 
Vỏ metzeler 12070-17 - 1
Vỏ Metzeler 120/70-17

Vỏ metzeler 12070-17 - 2
Vỏ Metzeler 120/70-17 gắn xe Honda Winner

Vỏ metzeler 12070-17 - 3
Vỏ Metzeler 120/70-17 gắn bánh sau Exciter 150

Mô tả

Vỏ Metzeler 120/70-17, với thiết kế hoàn toàn mới, dòng cao cấp hơn nhiều so với các loại thông thường. Giúp xe bám đường khá tốt khi khô ráo lẫn mưa gió.

METZELER là một công ty sản xuất vỏ xe của Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất vỏ xe máy.
Vỏ xe Metzeler 120/70-17 gắn được bánh sau các dòng xe số trên thị trường như: Winner 150, Exciter 150, Raider, FZ….
 

 
Vỏ metzeler 12070-17 - 1
Vỏ Metzeler 120/70-17

Vỏ metzeler 12070-17 - 2
Vỏ Metzeler 120/70-17 gắn xe Honda Winner

Vỏ metzeler 12070-17 - 3
Vỏ Metzeler 120/70-17 gắn bánh sau Exciter 150