600.000 

Vỏ xe Michelin City Grip 100/90-10 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 100/90-10 gắn được trên bánh sau xe Lead, SCR, Elizabeth, Space…

Vỏ xe Michelin City Grip 100/90-10 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 100/90-10 gắn được trên bánh sau xe Lead, Elizabeth, Space…

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 1
vỏ Michelin City Grip 100/90-10

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 2
Vỏ Michelin City Grip 100/90-10 gắn lên xe Lead

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 3
Vỏ Michelin City Grip 100/90-10 gắn lên xe Lead

Mô tả

Vỏ xe Michelin City Grip 100/90-10 rất phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, được sản xuất tại Châu Âu, với nhiều rãnh nhỏ trên bề mặt lốp sẽ đảm bảo việc di chuyển ở đường trơn, ôm cua gấp được an toàn hơn.
Vỏ Michelin City Grip với thương hiệu hàng đầu, đảm bảo chất lượng tuyệt đối.
Vỏ Michelin City grip 100/90-10 gắn được trên bánh sau xe Lead, Elizabeth, Space…

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 1
vỏ Michelin City Grip 100/90-10

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 2
Vỏ Michelin City Grip 100/90-10 gắn lên xe Lead

Vỏ michelin city grip 10090-10 - 3
Vỏ Michelin City Grip 100/90-10 gắn lên xe Lead