1.173.000 

Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 130/70-12 gắn được cho bánh sau xe các dòng xe Vespa: Sprint, Primavera, GTS, 946 và Honda MSX.

Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.

Vỏ Pirelli Diablo Rosso Scooter được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.

Vỏ Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter gắn được cho bánh sau xe các dòng xe Vespa: Sprint, Primavera, GTS, 946 và Honda MSX.

Vỏ pirelli 13070-12 diablo rosso scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter

Vỏ pirelli 13070-12 diablo rosso scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter gắn xe Vespa

Mô tả

Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.

Vỏ Pirelli Diablo Rosso Scooter được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.

Vỏ Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter gắn được cho bánh sau xe các dòng xe Vespa: Sprint, Primavera, GTS, 946 và Honda MSX.

Vỏ pirelli 13070-12 diablo rosso scooter - 1
Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter

Vỏ pirelli 13070-12 diablo rosso scooter - 2
Vỏ xe Pirelli 130/70-12 Diablo Rosso Scooter gắn xe Vespa