340.000 

Vỏ xe Maxxis 70/90-17: Vỏ không ruột dành cho bánh trước các loại xe số phổ thông với chất lượng khá tốt, giá cả phải chăng, hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Vỏ xe Maxxis 70/90-17: Vỏ không ruột dành cho bánh trước các loại xe số phổ thông với chất lượng khá tốt, giá cả phải chăng, hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Vỏ xe maxxis 7090-17 - 1
Vỏ Maxxis 70/90-17

Vỏ xe maxxis 7090-17 - 2
Vỏ Maxxis 70/90-17 lên bánh trước EX135

Mô tả

Vỏ xe Maxxis 70/90-17: Vỏ không ruột dành cho bánh trước các loại xe số phổ thông với chất lượng khá tốt, giá cả phải chăng, hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Vỏ xe maxxis 7090-17 - 1
Vỏ Maxxis 70/90-17

Vỏ xe maxxis 7090-17 - 2
Vỏ Maxxis 70/90-17 lên bánh trước EX135