Xinhan Led 2019 dành cho Vario, CLick, Winner X

Xinhan led 2019 mẫu mới, gọn đẹp, giá thành phải chăng, đặc biệt gắn vừa khít cho Vario, Click 2018, không lòi lỗ bắt xinhan zin đồng thời khắc phục nhược điểm xinhan đưa ra quá xa, giúp đuôi xe khá gọn đẹp.
Xi nhan mai rùa 2019 có thể gắn được tất cả loại xe khác như Winner X, R3…