120.000 

Xinhan led 2019 mẫu mới, gọn đẹp, giá thành phải chăng, đặc biệt gắn vừa khít cho Vario, Click 2018, không lòi lỗ bắt xinhan zin đồng thời khắc phục nhược điểm xinhan đưa ra quá xa, giúp đuôi xe khá gọn đẹp.
Xi nhan mai rùa 2019 có thể gắn được tất cả loại xe khác như Winner X, R3…

Xinhan led 2019 mẫu mới, gọn đẹp, giá thành phải chăng, đặc biệt gắn vừa khít cho Vario, Click 2018, không lòi lỗ bắt xinhan zin đồng thời khắc phục nhược điểm xinhan đưa ra quá xa, giúp đuôi xe khá gọn đẹp.
Xinhan mai rùa 2019 có thể gắn được tất cả loại xe khác như Winner X, R3…

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 1
Xinhan mai rùa Led 2019

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 2
Xinhan mai rùa gắn Vario khá gọn đẹp

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 3
Xinhan led 2019 gắn Vario khá gọn đẹp

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 4
Xinhan mai rùa gắn cho xi nhan trước Winner X 2019

Xinhan mai rùa gắn cho xe Vario 2019
 

Mô tả

Xinhan led 2019 mẫu mới, gọn đẹp, giá thành phải chăng, đặc biệt gắn vừa khít cho Vario, Click 2018, không lòi lỗ bắt xinhan zin đồng thời khắc phục nhược điểm xinhan đưa ra quá xa, giúp đuôi xe khá gọn đẹp.
Xinhan mai rùa 2019 có thể gắn được tất cả loại xe khác như Winner X, R3…

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 1
Xinhan mai rùa Led 2019

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 2
Xinhan mai rùa gắn Vario khá gọn đẹp

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 3
Xinhan led 2019 gắn Vario khá gọn đẹp

Xinhan led 2019 dành cho vario click winner x - 4
Xinhan mai rùa gắn cho xi nhan trước Winner X 2019

Xinhan mai rùa gắn cho xe Vario 2019