350.000 

Xinhan Spirit Beast L14 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng Led rất tốt, và thêm led demi thiết kế mũi tên nổi bật an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam
Xi nhan mũi tên Spirit Beast L14 có thể gắn cho nhiều loại xe Vario, Click, Winner X, NVX, R15 …

Xinhan Spirit Beast L14 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng Led rất tốt, và thêm led demi thiết kế mũi tên nổi bật an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam.
Xi nhan mũi tên Spirit Beast L14 có thể gắn cho nhiều loại xe Vario, Click, Winner X, NVX, R15 …

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast L14

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 2
Ánh sáng của xinhan Spirit Beast L14, khá đẹp, nổi bật.

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 3
Xinhan Spirit Beast L14 gắn lê xe Vario

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 4
Xi nhan mũi tên gắn cho xi nhan trước Winner X

Video Clip Xi nhan mũi tên L14 gắn lên xe Winner X

Mô tả

Xinhan Spirit Beast L14 hàng chính hãng hoàn toàn mới, thiết kế khá ấn tượng dành cho các dòng xe, ánh sáng Led rất tốt, và thêm led demi thiết kế mũi tên nổi bật an toàn cho người tham gia giao thông. Thương hiệu này hiện tại khá được ưa chuộng ở Việt Nam.
Xi nhan mũi tên Spirit Beast L14 có thể gắn cho nhiều loại xe Vario, Click, Winner X, NVX, R15 …

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 1
Xinhan Spirit Beast L14

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 2
Ánh sáng của xinhan Spirit Beast L14, khá đẹp, nổi bật.

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 3
Xinhan Spirit Beast L14 gắn lê xe Vario

Xinhan spirit beast l14 chính hãng - 4
Xi nhan mũi tên gắn cho xi nhan trước Winner X

Video Clip Xi nhan mũi tên L14 gắn lên xe Winner X