48.000 

Bugi NGK CPR6EA-9 loại chân dài dành cho Future, Wave hoặc các dòng xe tay ga sử dụng bugi cùng kích cỡ.
Bugi NGK CPR6EA-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.

Bugi NGK CPR6EA-9 loại chân dài dành cho Future, Wave hoặc các dòng xe tay ga sử dụng bugi cùng kích cỡ.
Bugi NGK CPR6EA-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.

Các thông số và tính năng nổi bật:

 • Đường kính răng: từ 8 đến 18 milimet
 • Nhiều mức độ nhiệt
 • Chiều dài răng: từ 11,2 đến 19 milimet
 • Có điện trở chống nhiễu
 • Chiều dài chân bugi: 19 milimet
 • Khoảng cách đánh lửa: 0,9 milimet
 • Chất liệu chấu bugi: bằng kim loại hiếm hoặc platinum
 • Độ nóng lạnh: thay đổi từ 2 ( nóng nhất ) tới 12 ( lạnh nhất )
 • Điện cực trung tâm: làm bằng niken
Bugi ngk cpr6ea-9 chân dài - 1
Bugi NGK CPR6EA-9 chân dài

Bugi ngk cpr6ea-9 chân dài - 2
Bugi NGK CPR6EA-9( chân dài) nhiều tính năng nổi bật

Mô tả

Bugi NGK CPR6EA-9 loại chân dài dành cho Future, Wave hoặc các dòng xe tay ga sử dụng bugi cùng kích cỡ.
Bugi NGK CPR6EA-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.

Các thông số và tính năng nổi bật:

 • Đường kính răng: từ 8 đến 18 milimet
 • Nhiều mức độ nhiệt
 • Chiều dài răng: từ 11,2 đến 19 milimet
 • Có điện trở chống nhiễu
 • Chiều dài chân bugi: 19 milimet
 • Khoảng cách đánh lửa: 0,9 milimet
 • Chất liệu chấu bugi: bằng kim loại hiếm hoặc platinum
 • Độ nóng lạnh: thay đổi từ 2 ( nóng nhất ) tới 12 ( lạnh nhất )
 • Điện cực trung tâm: làm bằng niken
Bugi ngk cpr6ea-9 chân dài - 1
Bugi NGK CPR6EA-9 chân dài

Bugi ngk cpr6ea-9 chân dài - 2
Bugi NGK CPR6EA-9( chân dài) nhiều tính năng nổi bật