95.000 

Bugi NGK CR7EH-9 loại chân dài nửa răng dành cho Lead, Click, SCR hoặc các dòng xe moto nhỏ của Suzuki sử dụng bugi cùng kích cỡ.
Bugi NGK CR7EH-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.

Bugi NGK CR7EH-9 loại chân dài nửa răng dành cho Lead, Click, SCR hoặc các dòng xe moto nhỏ của Suzuki sử dụng bugi cùng kích cỡ.

Bugi NGK CR7EH-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.
 

Bugi ngk cr7eh-9 chân dài nửa răng - 1
Bugi CR7EH-9 chân dài nửa răng

Mô tả

Bugi NGK CR7EH-9 loại chân dài nửa răng dành cho Lead, Click, SCR hoặc các dòng xe moto nhỏ của Suzuki sử dụng bugi cùng kích cỡ.

Bugi NGK CR7EH-9 có điện cực trung tâm làm bằng Niken. Xuất xứ: NGK Thái Lan.
 

Bugi ngk cr7eh-9 chân dài nửa răng - 1
Bugi CR7EH-9 chân dài nửa răng