50.000 

Cao su bọc Smartkey dành cho các xe hãng Honda sử dụng Smartkey, đồ bền gần như tuyệt đối, bảo vệ tốt các chìa Smartkey khỏi va đạp hư hỏng, trầy xước.

Cao su bọc Smartkey dành cho các xe hãng Honda sử dụng Smartkey, đồ bền gần như tuyệt đối, bảo vệ tốt các chìa Smartkey khỏi va đạp hư hỏng, trầy xước. 
 

Cao su bọc smartkey honda - 1
Cao su bọc chìa khoá Smartkey cho các dòng xe Honda (phía trên)

Cao su bọc smartkey honda - 2
Cao su bọc Remote Smartkey Honda SH Việt Nam

Mô tả

Cao su bọc Smartkey dành cho các xe hãng Honda sử dụng Smartkey, đồ bền gần như tuyệt đối, bảo vệ tốt các chìa Smartkey khỏi va đạp hư hỏng, trầy xước. 
 

Cao su bọc smartkey honda - 1
Cao su bọc chìa khoá Smartkey cho các dòng xe Honda (phía trên)

Cao su bọc smartkey honda - 2
Cao su bọc Remote Smartkey Honda SH Việt Nam