220.000 

Che két nước nhôm lưới 2019 mẫu mới nhất dành cho Exciter 150, với thiết kế hoàn toàn mới nhìn rất đẹp, được bao bọc bởi lớp lưới chắc chắn giúp bảo vệ két nước cực tốt, tránh tình trạng bị đá văng vào gây hư hỏng két nước
Che két nước nhôm lưới 2019 dùng để gắn xe Exciter 150.

Che két nước nhôm lưới 2019 dành cho Exciter 150 mẫu mới nhất, với thiết kế hoàn toàn mới nhìn rất đẹp, được bao bọc bởi lớp lưới chắc chắn giúp bảo vệ két nước cực tốt, tránh tình trạng bị đá văng vào gây hư hỏng két nước.

Che két nước nhôm lưới 2019 dùng để gắn xe Exciter 150.

Che két nước nhôm lưới 2019 cho exciter 150 - 1
Che két nước nhôm lưới dành cho Exciter 150

Mô tả

Che két nước nhôm lưới 2019 dành cho Exciter 150 mẫu mới nhất, với thiết kế hoàn toàn mới nhìn rất đẹp, được bao bọc bởi lớp lưới chắc chắn giúp bảo vệ két nước cực tốt, tránh tình trạng bị đá văng vào gây hư hỏng két nước.

Che két nước nhôm lưới 2019 dùng để gắn xe Exciter 150.

Che két nước nhôm lưới 2019 cho exciter 150 - 1
Che két nước nhôm lưới dành cho Exciter 150