Ốc Titan nguyên con màu xanh rất đẹp dùng để chụp lỗ chân kính.
Ốc titan chụp lỗ chân kính có răng nghịch/thuận có thể gắn tất cả các loại xe.

Ốc titan chụp lỗ kính - 1

Ốc titan chụp lỗ kính - 2

Mô tả

Ốc Titan nguyên con màu xanh rất đẹp dùng để chụp lỗ chân kính.
Ốc titan chụp lỗ chân kính có răng nghịch/thuận có thể gắn tất cả các loại xe.

Ốc titan chụp lỗ kính - 1

Ốc titan chụp lỗ kính - 2