120.000 

Chống đổ sau CNC kiểu dáng như những bộ gác chân Rizoma dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã. Ngoài ra có tác dụng làm đồ gác chân cho đỡ mỏi khi đi đường xa
Chống đổ sau CNC có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau CNC kiểu dáng như những bộ gác chân Rizoma dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã.
Chống đổ sau CNC có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau cnc kiểu rrizoma - 1
Chống đổ sau CNC dành cho các loại xe

Chống đổ sau cnc kiểu rrizoma - 2
Chống đổ sau CNC gắn cho Exciter 150

Mô tả

Chống đổ sau CNC kiểu dáng như những bộ gác chân Rizoma dành cho các loại xe, 1 sản phẩm bảo vệ cực tốt dành cho xe của bạn khỏi bị thiệt hại nặng sau khi va quẹt, té ngã.
Chống đổ sau CNC có thể gắn được hầu hết tất cả các dòng xe.

Chống đổ sau cnc kiểu rrizoma - 1
Chống đổ sau CNC dành cho các loại xe

Chống đổ sau cnc kiểu rrizoma - 2
Chống đổ sau CNC gắn cho Exciter 150