300.000 

Móc treo đồ CNC Shark Power loại xịn dành cho Click, Vario, SH (có thể gắn nhiều loại xe khác), với thiết kế nhôm CNC cực đẹp, móc chắc chắn, treo đồ cực tốt.
Móc treo đồ CNC Click, Vario, SH hãng Shark Power có cần gạt che lại tránh trường hợp rớt, bị giựt món đồ treo lên.

Móc treo đồ CNC Shark Power chính hãng dành cho Click, Vario, SH (có thể gắn nhiều loại xe khác), với thiết kế nhôm CNC cực đẹp, móc chắc chắn, treo đồ cực tốt.

Móc treo đồ CNC Click, Vario, SH hãng Shark Power có cần gạt che lại tránh trường hợp rớt, bị giựt món đồ treo lên.
 

Móc treo đồ cnc shark power dành cho click vario sh - 1
Móc treo đồ CNC Shark Power dành cho Vario, Click, SH…

Móc treo đồ cnc shark power dành cho click vario sh - 2
Móc treo đồ CNC Shark Power gắn lên xe Click

Mô tả

Móc treo đồ CNC Shark Power chính hãng dành cho Click, Vario, SH (có thể gắn nhiều loại xe khác), với thiết kế nhôm CNC cực đẹp, móc chắc chắn, treo đồ cực tốt.

Móc treo đồ CNC Click, Vario, SH hãng Shark Power có cần gạt che lại tránh trường hợp rớt, bị giựt món đồ treo lên.
 

Móc treo đồ cnc shark power dành cho click vario sh - 1
Móc treo đồ CNC Shark Power dành cho Vario, Click, SH…

Móc treo đồ cnc shark power dành cho click vario sh - 2
Móc treo đồ CNC Shark Power gắn lên xe Click