Liên hệ

Đĩa tải DID xoáy vàng cho Exciter 150, hàng Thái Lan, độ bền chuẩn và màu váng khá đẹp.

Đĩa tải DID xoáy vàng  cho Exciter 150, hàng Thái Lan, độ bền chuẩn và màu váng khá đẹp.
Kết hợp với sên DID vàng là tuyệt vời.

Dĩa tải did vàng cho exciter 150 - 1
Dĩa tải DID vàng cho Exciter 150

Mô tả

Đĩa tải DID xoáy vàng  cho Exciter 150, hàng Thái Lan, độ bền chuẩn và màu váng khá đẹp.
Kết hợp với sên DID vàng là tuyệt vời.

Dĩa tải did vàng cho exciter 150 - 1
Dĩa tải DID vàng cho Exciter 150