Liên hệ

Đĩa thắng RCB (Racing Boy) chính hãng sau dành cho Suzuki Satria, Raider, thiết kế dạng bông vô cùng ấn tượng, chất liệu khá bền so với hàng chợ mà giá cả vô cùng hợp lí. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá tuyệt.
Đĩa thắng RCB sau bằng size zin và gắn cho Raider, Satria mà không cần chế cháo.

Đĩa thắng RCB (Racing Boy) chính hãng sau dành cho Suzuki Satria, Raider, thiết kế dạng bông vô cùng ấn tượng, chất liệu khá bền so với hàng chợ mà giá cả vô cùng hợp lí. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá tuyệt.
Đĩa thắng RCB sau bằng size zin và gắn cho Raider, Satria mà không cần chế cháo.

Đĩa thắng rcb chính hãng sau cho satria raider - 1Đĩa thắng rcb chính hãng sau cho satria raider - 1
Đĩa thắng RCB (Racing Boy) chính hãng sau dành cho Suzuki Satria, Raider

Mô tả

Đĩa thắng RCB (Racing Boy) chính hãng sau dành cho Suzuki Satria, Raider, thiết kế dạng bông vô cùng ấn tượng, chất liệu khá bền so với hàng chợ mà giá cả vô cùng hợp lí. Vừa là món phụ tùng thay thế vừa là món đồ trang trí khá tuyệt.
Đĩa thắng RCB sau bằng size zin và gắn cho Raider, Satria mà không cần chế cháo.

Đĩa thắng rcb chính hãng sau cho satria raider - 1Đĩa thắng rcb chính hãng sau cho satria raider - 1
Đĩa thắng RCB (Racing Boy) chính hãng sau dành cho Suzuki Satria, Raider