Liên hệ

Lọc gió K&N HA-1416 cho Winner, Sonic vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại
Lọc gió K&N HA-1416 hàng chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N HA-1416 dùng cho Sonic, Winner 150, Winner X gắn như zin.

Lọc gió K&N HA-1416 cho Winner, Sonic vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại.
Lọc gió K&N HA-1416 chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N HA-1416 dùng cho Winner, Sonic gắn như zin.

Lọc gió kn ha-1416 chính hãng cho winner sonic - 1
Lọc gió K&N chính hãng cho Winner, Sonic

Lọc gió kn ha-1416 chính hãng cho winner sonic - 2
Lọc gió K&N chính hãng cho Winner

Mô tả

Lọc gió K&N HA-1416 cho Winner, Sonic vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại.
Lọc gió K&N HA-1416 chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N HA-1416 dùng cho Winner, Sonic gắn như zin.

Lọc gió kn ha-1416 chính hãng cho winner sonic - 1
Lọc gió K&N chính hãng cho Winner, Sonic

Lọc gió kn ha-1416 chính hãng cho winner sonic - 2
Lọc gió K&N chính hãng cho Winner