Liên hệ

Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)… vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại
Lọc gió K&N hàng chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)…gắn như zin.

Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)… vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại.
Lọc gió K&N chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)…gắn như zin.

Lọc gió kn ha-1213 chính hãng cho click vario sh mode pcx loại đèn led - 1
Lọc gió K&N chính hãng cho Vario, Click, ….

Lọc gió kn ha-1213 chính hãng cho click vario sh mode pcx loại đèn led - 2
Lọc gió K&N chính hãng cho Vario

Mô tả

Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)… vừa lọc tốt, vừa tăng lưu lượng gió nạp, giúp động cơ tăng tốc rất hiệu quả, giúp máy vận hành nhẹ nhàng rõ rệt, bởi nó luôn đảm bảo tỷ lệ gió/ xăng ổn định, nhất là khi tăng tốc và chạy đường trường. Lọc gió K&N là loại lọc vĩnh cữu, có thể dễ dàng vệ sinh sử dụng lại.
Lọc gió K&N chính hãng K&N USA.
Lọc gió K&N cho Click, Vario, SH Mode, PCX (loại đèn led)…gắn như zin.

Lọc gió kn ha-1213 chính hãng cho click vario sh mode pcx loại đèn led - 1
Lọc gió K&N chính hãng cho Vario, Click, ….

Lọc gió kn ha-1213 chính hãng cho click vario sh mode pcx loại đèn led - 2
Lọc gió K&N chính hãng cho Vario