Liên hệ

Mâm Oz với bản mâm cực to, ngầu, chất lượng dành cho Winner, thích hợp với các bạn thích đi lốp lớn.
Mâm Oz gắn được xe Honda Winner 150, Winner X mà không cần chế cháo.

Mâm Oz dành cho Winner với bản mâm cực to, ngầu, chất lượng, thích hợp với các bạn thích đi lốp lớn. Trước 2.5 Sau 4.0
Mâm Oz gắn được xe Honda Winner mà không cần chế cháo.

 

Mâm oz cho honda winner - 1
Mâm Oz dành cho honda Winner

Mâm oz cho honda winner - 2
Mâm Oz khi gắn lên xe Winner

Mô tả

Mâm Oz dành cho Winner với bản mâm cực to, ngầu, chất lượng, thích hợp với các bạn thích đi lốp lớn. Trước 2.5 Sau 4.0
Mâm Oz gắn được xe Honda Winner mà không cần chế cháo.

 

Mâm oz cho honda winner - 1
Mâm Oz dành cho honda Winner

Mâm oz cho honda winner - 2
Mâm Oz khi gắn lên xe Winner