1.050.000 

Metzeler 120/80-16 cho SH với thiết kế kiểu gai rất ngầu, độ bám đường tốt, chất lượng đã được khẳng định ở nhiều nơi.
Metzeler 120/80-16 được sản xuất tại Indonesia.
Metzeler 120/80-16 dùng cho bánh sau xe SH

Metzeler 120/80-16 cho SH với thiết kế kiểu gai rất ngầu, độ bám đường tốt, chất lượng đã được khẳng định ở nhiều nơi.
Metzeler 120/80-16 được sản xuất tại Indonesia.
Metzeler 120/80-16 dùng cho bánh sau xe SH

Metzeler 12080-16 cho sh - 1
Metzeler 120/80-16 cho bánh sau xe SH (vỏ bên trái).

Metzeler 12080-16 cho sh - 2
Metzeler 120/80-16 dùng cho bánh sau xe SH

Metzeler 12080-16 cho sh - 3
Metzeler 120/80-16 bánh sau cho Honda SH

Mô tả

Metzeler 120/80-16 cho SH với thiết kế kiểu gai rất ngầu, độ bám đường tốt, chất lượng đã được khẳng định ở nhiều nơi.
Metzeler 120/80-16 được sản xuất tại Indonesia.
Metzeler 120/80-16 dùng cho bánh sau xe SH

Metzeler 12080-16 cho sh - 1
Metzeler 120/80-16 cho bánh sau xe SH (vỏ bên trái).

Metzeler 12080-16 cho sh - 2
Metzeler 120/80-16 dùng cho bánh sau xe SH

Metzeler 12080-16 cho sh - 3
Metzeler 120/80-16 bánh sau cho Honda SH