1.950.000 

Phuộc YSS bình dầu nằm dưới cho các dòng xe tay ga Vario, Click, SH mode…với thiết kế mới nhất với bình dầu nằm dưới khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click mà không cần chế, khách muốn gắn cho Lead và Vision thì chêm Pô Air (ốp lọc gió) ra ngoài bằng con tán 8ly. Phuộc YSS được bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc YSS bình dầu nằm dưới cho các dòng xe tay ga Vario, Click, SH Mode, Vision … với thiết kế mới nhất với bình dầu nằm dưới khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS cho Vario, Click hàng chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click được bảo hành chính hãng 6 tháng.

 

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 1
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 2
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 3
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 4
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn lên xe Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 5
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn cho xe Vision

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 6
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn cho xe SH Mode

Mô tả

Phuộc YSS bình dầu nằm dưới cho các dòng xe tay ga Vario, Click, SH Mode, Vision … với thiết kế mới nhất với bình dầu nằm dưới khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS cho Vario, Click hàng chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click được bảo hành chính hãng 6 tháng.

 

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 1
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 2
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 3
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 4
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn lên xe Vario

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 5
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn cho xe Vision

Phuộc yss bình dầu dưới chính hãng cho vario click lead vision - 6
Phuộc YSS bình dầu dưới gắn cho xe SH Mode