1.950.000 

Phuộc YSS bình dầu trên cho các dòng xe tay ga Click, Vario…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu dưới cho Vario, Click mà không cần chế, khách muốn gắn cho Lead và Vision thì chêm Pô Air (ốp lọc gió) ra ngoài bằng con tán 8ly. Phuộc YSS được bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc YSS bình dầu trên cho các dòng xe tay ga Click, Vario…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS cho Click, Vario hàng chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu trên cho Click, Vario được bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 1
Phuộc YSS bình dầu trên cho Click, Vario

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 2

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 3
Phuộc YSS bình dầu trên gắn Honda Vision

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 4

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 5

Mô tả

Phuộc YSS bình dầu trên cho các dòng xe tay ga Click, Vario…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS cho Click, Vario hàng chính hãng sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS bình dầu trên cho Click, Vario được bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 1
Phuộc YSS bình dầu trên cho Click, Vario

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 2

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 3
Phuộc YSS bình dầu trên gắn Honda Vision

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 4

Phuộc yss bình dầu trên chính hãng cho click vario lead vision - 5