560.000 

Vỏ Maxxis 100/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ Maxxis 100/70-17 gắn vừa cho Exciter 135, Raider, Axelo…các dòng xe số khác hoặc Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ

Vỏ Maxxis 100/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp với người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 100/70-17 gắn vừa cho Exciter 135, Raider, Axelo…các dòng xe số khác hoặc Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ.

Vỏ maxxis 10070-17 3d - 1
Vỏ Maxxis 100/70-17 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 10070-17 3d - 2
Vỏ Maxxis 100/70-17 gai kim cương 3D gắn lên xe Exciter 135

Mô tả

Vỏ Maxxis 100/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp với người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 100/70-17 gắn vừa cho Exciter 135, Raider, Axelo…các dòng xe số khác hoặc Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ.

Vỏ maxxis 10070-17 3d - 1
Vỏ Maxxis 100/70-17 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 10070-17 3d - 2
Vỏ Maxxis 100/70-17 gai kim cương 3D gắn lên xe Exciter 135