519.000 

Vỏ Maxxis 100/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ Maxxis 100/90-14 gắn vừa cho Honda AB, CLick, PCX, SH Mode….

Vỏ Maxxis 100/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 100/90-14 gắn vừa cho Honda AB, CLick, PCX, SH Mode….

Vỏ maxxis 10090-14 3d - 1
Vỏ Maxxis 100/90-14 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 10090-14 3d - 2
Maxxis 100/90-14 lên cho PCX

Mô tả

Vỏ Maxxis 100/90-14 với gai kim cương 3D đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp người tiêu dùng.
Vỏ xe Maxxis 100/90-14 gắn vừa cho Honda AB, CLick, PCX, SH Mode….

Vỏ maxxis 10090-14 3d - 1
Vỏ Maxxis 100/90-14 gai kim cương 3D

Vỏ maxxis 10090-14 3d - 2
Maxxis 100/90-14 lên cho PCX