1.275.000 

Vỏ xe Pirelli 150/70-14 Angel Scooter, Pirelli thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli 150/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX đi size to

Vỏ xe Pirelli 150/70-14 Angel Scooter là thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli Angel Scooter 150/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX đi size to.

Vỏ Pirelli 150/70-14 Angel Scooter 1
Vỏ Pirelli 150/70-14 Angel Scooter
Mô tả

Vỏ xe Pirelli 150/70-14 Angel Scooter là thương hiệu nổi tiếng từ Italy được sản xuất tại Indonesia. Chất lượng Pirelli đã được nhiều anh em trải nghiệm và đánh giá khá cao.
Vỏ Pirelli được nhắc đến với độ bền và cao su khá tốt, giúp xe bám đường cực tốt.
Vỏ Pirelli Angel Scooter 150/70-14 gắn được cho bánh sau xe NVX đi size to.

Vỏ Pirelli 150/70-14 Angel Scooter 2
Vỏ Pirelli 150/70-14 Angel Scooter