200.000 

Baga cho Winner 150 cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe.

Baga Winner 150 cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe.

Baga gắn vừa cho Honda Winner 150.

Baga winner 150 10ly - 1
Baga Winner 150 

Baga winner 150 10ly - 2
Baga Winner 150 

Mô tả

Baga Winner 150 cực chất, độ dày được đảm bảo khá chắc chắn, có thể treo móc đồ thoải mái đồng thời chở hàng cho đỡ trày xe.

Baga gắn vừa cho Honda Winner 150.

Baga winner 150 10ly - 1
Baga Winner 150 

Baga winner 150 10ly - 2
Baga Winner 150