Ốp đầu cho Winner X, Vario

Ốp đầu đồ chơi kiểu Indo dành cho Honda Winner X, Click, Vario, và có thể gắn cho AB nếu khách hàng thích, chắc chắn, dày, đẹp.
Ốp đầu kiểu Indo Indo dành kèm theo keo 3M xịn dán vào ốp đầu khá chắc chắn..