450.000 

Nẹp sườn CNC dành cho Satria/Raider Fi gồm 2 phần: 1 bên chê nhông và 1 bên che ben đạp với cả 2 miếng được CNC cực nét kèm theo logo Suzuki vô cùng độc đáo, món đồ trang trí đẹp không thể thiếu dành cho Biker.
Nẹp sườn CNC gắn cho Satria/Raider Fi mà không cần phải chế cháo.

Nẹp sườn CNC dành cho Satria/Raider Fi gồm 2 phần: 1 bên chê nhông và 1 bên che ben đạp với cả 2 miếng được CNC cực nét kèm theo logo Suzuki vô cùng độc đáo, món đồ trang trí đẹp không thể thiếu dành cho Biker.
Nẹp sườn CNC gắn cho Satria/Raider Fi mà không cần phải chế cháo.

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 1
Nẹp sườn CNC dành cho Satria/Raider Fi

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 2
Nẹp sườn CNC gắn bên phải che nhông Satria

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 3
Nẹp sườn CNC gắn bên trái che ben đạp Satria

Mô tả

Nẹp sườn CNC dành cho Satria/Raider Fi gồm 2 phần: 1 bên chê nhông và 1 bên che ben đạp với cả 2 miếng được CNC cực nét kèm theo logo Suzuki vô cùng độc đáo, món đồ trang trí đẹp không thể thiếu dành cho Biker.
Nẹp sườn CNC gắn cho Satria/Raider Fi mà không cần phải chế cháo.

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 1
Nẹp sườn CNC dành cho Satria/Raider Fi

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 2
Nẹp sườn CNC gắn bên phải che nhông Satria

Nẹp sườn cnc dành cho satriaraider fi - 3
Nẹp sườn CNC gắn bên trái che ben đạp Satria