3.400.000 

Phuộc YSS G Series cho các dòng xe tay ga như Air Blade 125, PCX (mẫu cũ 2010 đến 2017)…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS G Series chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS G Series bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc YSS G Series cho các dòng xe tay ga như phuộc Air Blade 125, phuộc PCX…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS bình dầu G -Series chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS G Series cho AB, PCX bảo hành chính hãng 6 tháng.

 

Phuộc yss g series chính hãng cho air blade pcx - 1
Phuộc YSS G Series cho AB, PCX…

 

Mô tả

Phuộc YSS G Series cho các dòng xe tay ga như phuộc Air Blade 125, phuộc PCX…với thiết kế mới nhất vớii bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành.
Phuộc YSS bình dầu G -Series chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS G Series cho AB, PCX bảo hành chính hãng 6 tháng.

 

Phuộc yss g series chính hãng cho air blade pcx - 1
Phuộc YSS G Series cho AB, PCX…