Liên hệ

Phuộc YSS G Series cho Yamaha NVX, Nouvo mà không cần chế cháo, ngoài ra phuộc có thể gắn thêm cho Honda SH150i Ý, PCX mẫu cũ (2010 đến 2017) nhưng phải chêm thêm lông đền ở cốt trên đầu…với thiết kế mới nhất vời bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành. Đặc biệt là lỗ tâm làm nhỏ gắn vừa khít NVX mà không cần chế cháo
Phuộc YSS cho NVX 2017 hàng chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS G Series bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc YSS G Series cho Yamaha NVX hoặc gắn được cho AB, SH ý, PCX… với thiết kế mới nhất vời bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành. 
Phuộc NVX YSS G Series Đặc biệt là lỗ tâm làm nhỏ gắn vừa khít NVX mà không cần chế cháo.
Phuộc YSS bình dầu G-Series chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS cho NVX bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 1
Phuộc YSS G Series cho Yamaha NVX

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 2
Phuộc YSS G Euro bình dầu lên xe Yamaha NVX

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 3
Phuộc YSS G Series lên xe Yamaha NVX xanh GP

Mô tả

Phuộc YSS G Series cho Yamaha NVX hoặc gắn được cho AB, SH ý, PCX… với thiết kế mới nhất vời bình dầu nằm trên khá đẹp, tính năng êm ái khi vận hành. 
Phuộc NVX YSS G Series Đặc biệt là lỗ tâm làm nhỏ gắn vừa khít NVX mà không cần chế cháo.
Phuộc YSS bình dầu G-Series chính hãng YSS sản xuất tại Thái Lan.
Phuộc YSS cho NVX bảo hành chính hãng 6 tháng.

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 1
Phuộc YSS G Series cho Yamaha NVX

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 2
Phuộc YSS G Euro bình dầu lên xe Yamaha NVX

Phuộc yss g series chính hãng cho yamaha nvx nouvo - 3
Phuộc YSS G Series lên xe Yamaha NVX xanh GP