Liên hệ

Pô 4road hàng chuẩn 1:1 full cổ pát cho Vario/Click, SHVN, SH Ý…âm thanh êm, chuẩn tiếng 4road, dàn ngoài như zin không cần bàn cải về vẻ đẹp.
Pô 4road 1:1 full bộ gắn lên Vario/Click, SHVN, SH Ý, mà không cần phải chế.

Pô 4road hàng chuẩn 1:1 full cổ pát cho Vario, Click, SHVN, SH Ý…âm thanh êm, chuẩn tiếng 4road, dàn ngoài như zin không cần bàn cải về vẻ đẹp.
Pô 4Road 1:1 full bộ gắn lên Vario, Click, SH Việt, SH Ý, mà không cần phải chế.

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 1
Pô 4road 1:1 full cổ pát gắn Vario 2018

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 2
Pô 4Road 1:1 gắn Click mẫu cũ

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 3
Pô 4road 1:1 gắn Vario 2018 tại shop2banh

Clip Test âm thanh Pô 4road 1:1 gắn lên Vario tại shop2banh

Mô tả

Pô 4road hàng chuẩn 1:1 full cổ pát cho Vario, Click, SHVN, SH Ý…âm thanh êm, chuẩn tiếng 4road, dàn ngoài như zin không cần bàn cải về vẻ đẹp.
Pô 4Road 1:1 full bộ gắn lên Vario, Click, SH Việt, SH Ý, mà không cần phải chế.

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 1
Pô 4road 1:1 full cổ pát gắn Vario 2018

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 2
Pô 4Road 1:1 gắn Click mẫu cũ

Pô 4road hàng chuẩn 11 full cổ pát cho vario click shvn sh ý - 3
Pô 4road 1:1 gắn Vario 2018 tại shop2banh

Clip Test âm thanh Pô 4road 1:1 gắn lên Vario tại shop2banh