Pô 4road hàng chuẩn 1:1 full cổ pát cho Vario, Click, SHVN, SH Ý…

Pô 4road hàng chuẩn 1:1 full cổ pát cho Vario/Click, SHVN, SH Ý…âm thanh êm, chuẩn tiếng 4road, dàn ngoài như zin không cần bàn cải về vẻ đẹp.
Pô 4road 1:1 full bộ gắn lên Vario/Click, SHVN, SH Ý, mà không cần phải chế.