65.000 

Ruột xe máy Maxxis 2.50-17 tương đương với bánh trước 70/90-17 hoặc 80/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy Maxxis 2.50-17 tương đương với bánh trước 70/90-17 hoặc 80/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy maxxis 250-17 - 1
Ruột Maxxis 2.50-17

Mô tả

Ruột xe máy Maxxis 2.50-17 tương đương với bánh trước 70/90-17 hoặc 80/90-17 gắn các dòng xe như Wave, Dream, Future, Axelo, Exciter, raider… ruột xe máy Maxxis hiện đang là sự lựa chọn khá tốt.

Ruột xe máy maxxis 250-17 - 1
Ruột Maxxis 2.50-17