620.000 

Vỏ Maxxis 110/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ Maxxis 110/70-17 gắn vừa cho Exciter 135 muốn đi size sau to và Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ.

Vỏ Maxxis 110/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ xeMaxxis 110/70-17 gắn vừa cho Exciter 135 muốn đi size sau to và Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ.

Vỏ maxxis 11070-17 - 1
Vỏ Maxxis 110/70-17
Vỏ maxxis 11070-17 - 2
Vỏ xe Maxxis 110/70-17 cho Winner
Mô tả

Vỏ Maxxis 110/70-17 với gai kim cương 3D không ruột đã quá quen thuộc với khách hàng, gai vỏ cực đẹp với độ bám đường ổn định, phù hợp cho mọi thời tiết, giá cả lại khá phù hợp.
Vỏ xeMaxxis 110/70-17 gắn vừa cho Exciter 135 muốn đi size sau to và Winner, Exciter 150 muốn đi bánh nhỏ.

Vỏ maxxis 11070-17 - 1
Vỏ Maxxis 110/70-17
Vỏ maxxis 11070-17 - 2
Vỏ xe Maxxis 110/70-17 cho Winner